حمایت کنندگان اصلی
شرکت های آب و فاضلاب، سطح اول
وزارت نیرو
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
کرسی یونسکو در بازیافت آب
انجمن هیدرولیک ایران
انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
موسسه آب دانشگاه تهران
پایگاه مقالات سیویلیکا
شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
انجمن آبخیز داری ایران
انجمن انرژی ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه صنعتی سهند
پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
اتاق بازرگانی استان اصفهان
استانداری اصفهان
سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان
سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
پژوهشکده آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف
حمایت کنندگان رسانه ای
شرکت های آب و فاضلاب، سطح اول
پایگاه داده های علمی تمام متن