آدرس دبیرخانه: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، ساختمان پژوهشگاه، طبقه 1، دفتر پژوهشکده آب و فاضلاب

کد پستی: 8415683111

تلفن تماس: 03133912742

فکس: 03133912742

Refresh Code